2013/06/27

Pensament

Recullo una cita que m'ha vingut a les mans últimament. Correspon a Horaci, Odes Llibre II X i diu el següent, en llatí:
Rebus angustis animosus atque
fortis appare; sapienter idem
contrahes uento nimium secundo
     turgida uela.
Traduïda i interpretada al català, la cita diu:
Sigues fort i animós en les adversitats
i recull les veles inflades pel vent
quan bufi massa favorable.