2011/01/08

¿No es mucho fracaso?

Com pot ser que el fracàs escolar espanyol sigui molt superior a la mitjana dels països desenvolupats, mentre que els resultats en les proves de competències siguin més o menys similars? No serà que s'està fent alguna cosa malament en els processos d'avaluació?

Un escrit al diari Público del 8 de gener de 2010 ho argumenta amb xifres.