2012/12/27

Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes

Es diu de qui es fa el desinteressat quan no pot aconseguir una cosa.

Té l'origen en la faula de la guineu que, no podent abastar unes apetitoses figues, s'hagué d'aconhortar dient que encara no estaven prou madures.

Enllaços de dites i refranys:


2012/12/24

Diàleg

Fa poc vaig llegir sobre la vida de Galileu Galilei. Va ser una persona que va viure en un moment històric molt important: va ser dels primers a intentar trencar amb la visió geocèntrica i simplista del món per basar-se en l'experièntació i el mètode científic.

Una de les seves obres és importants s'anomena Diàleg. En aquella època encara no estava establert el mètode científic tal i com el coneixem actualment, i els científics tenien els seus mètodes particulars d'exposar les seves idees. Galileu va utilitzar el recurs del diàleg en diverses obres, on persones amb diferents punts de vista conversen entre ells per contrastar les seves visions del món.

En el llibre anomenat pròpiament Diàleg hi intervenen tres persones: Salviatti, Simplici i Sagredo. Salviatti representa les idees heliocèntriques innovadores, Simplici la visió clàssica aristotèlica geocèntrica i Sagredo la persona imparcial que modera i jutja en el debat.

Aquest llibre li va portar molts mals de cap i va ser el causant de la seva persecució política, que va acabar fent-li passar els últims anys de la seva vida sota arrest domiciliari.

La crítica que se li pot fer a Galileu és que el debat que mantenen les tres persones no és equilibrat, ja que Salviatti supera en recursos i coneixement a Simplici, i per tant el judici de Sagredo sempre resulta concloent cap al mateix punt de vista.


Do you speak English?

Reportatge molt interessant al 30 minuts sobre el nivell d'anglès de la societat espanyola-catalana.

El podeu trobar aquí:

http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1864/

Un dels conceptes més interessants del reportatge és el del globish, que no coneixia.

El globish és un subconjunt de l'anglès que consta d'unes 1500 paraules i una part de la gramàtica. Formalitzat per JP Nerriere. Els autors el consideren el veritable idioma internacional ja que és la "caixa d'eines" necessària per a moure't pel món empresarial avui en dia.

La base del raonament és força intuïtiva: com és que ens entenem més fàcilment amb persones amb anglès no nadiu que amb persones amb l'anglès com a llengua mare? Perquè els primers i els darrers no utilitzen el mateix llenguatge: mentre que els darrers utilitzen l'anglès en tota la seva expansió, els primers n'utilitzen la part més estandaritzada i compartida també per nosaltres. Podem considrerar aquesta part de l'anglès com una llengua? Potser no, però si més no és un subconjunt molt interessant a fixar-nos-hi.

Altres idees interessants: sempre s'és a temps d'aprendre una nova llengua. el que no es pot aconseguir fàcilment és un bon accent.